Turnusy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON

Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny.

Dofinansowanie możesz otrzymać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w miejscu Twojego zamieszkania. To ile dostaniesz dofinansowania zależy od Twojego stopnia niepełnosprawności oraz miesięcznych dochodów. Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania to orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez ZUS, ZON lub KRUS. Dodatkowo potrzebny jest ważny dowód osobisty. Należy wypełnić wniosek o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego, który otrzymasz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie lub wydrukujesz na naszej stronie internetowej.

Wniosek ma pięć stron, sam wypełniasz pierwszą stronę. We wniosku o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego musisz podać swoje miesięczne dochody w przeliczeniu na kwartał. Oznacza to, że dodajesz swoje dochody z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, a następnie dzielisz przez trzy, czyli liczbę miesięcy. W ten sposób otrzymujesz Twój dochód miesięczny. Pamiętaj, że to dotyczy całej rodziny, czyli osób pozostających z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym. Drugą i trzecią stronę wniosku wypełnia Twój lekarz rodzinny. Lekarz rodzinny zdecyduje czy potrzebny Ci opiekun na turnusie rehabilitacyjnym, to istotne bo opiekun też otrzyma pieniądze z dofinansowania. Tak wypełniony wniosek podpisz, zabierz ze sobą orzeczenie o niepełnosprawności i dowód osobisty, a następnie udaj się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w miejscu Twojego zamieszkania. Złóż wniosek i czekaj na odpowiedź. Jeśli otrzymasz odpowiedź pozytywną o przyznaniu dofinansowania, w ciągu 30 dni wypełnij informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego, tą która znajduje się na czwartej stronie opisanego wniosku. Wyślij informację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w miejscu Twojego zamieszkania. Na turnus możesz jechać najwcześniej w terminie 21 dni od przekazania informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego. Zgoda na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego jest ważna tylko w danym roku kalendarzowym, w którym złożyłeś wniosek.

załącznik turnus rehabilitacyjny.pdf

Miłego pobytu w naszym Ośrodku do zobaczenia.