Święta i sylwester

Zapisy prowadzi Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Katowicach

nr tel: 32 253 71 87