RODO

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679 („RODO”), pragniemy przekazać następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z Ośrodkiem Przygotowań Paraolimpijskich w Wiśle:

 1. Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle 43-460, przy ulicy Olimpijskiej 1, posługujący się numerem NIP 5482670189, zwany dalej „Ośrodkiem”.
 2. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową. W szczególności celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Pani/Pana są świadczone przez Ośrodek. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Ośrodku. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka lub w jego okolicy.
 3. Ośrodek informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Pani/Pana fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Ośrodkiem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.
 4. Ośrodek informuje, że każdy Gość/kontrahent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość/kontrahent ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeśli zachodzą ku temu podstawy prawne.
 5. Ośrodek informuje, że dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy.
 6. Ośrodek informuje, że dane osobowe Gościa/kontrahenta mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
 7. Firmom księgowym współpracującym z Ośrodkiem,
 8. Kancelariom prawnym współpracującym z Ośrodkiem,
 9. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Ośrodkiem,
 10. Firmom informatycznym i firmom zapewniającym wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Ośrodka,
 11. Firmom kurierskim i pocztowym.
 12. Ośrodek informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
 13. W przypadku zarezerwowania noclegu w Ośrodku za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Ośrodka przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Ośrodek pozyskał dane osobowe Gościa, można uzyskać informacje w Recepcji.
 14. Ośrodek powołał Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Gościom/kontrahentom we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@osstart.com.pl
 15. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i profilowane.