Instrukcje obowiązujące gości O.P.P.

INSTRUKCJA DLA GOŚCI HOTELOWYCH

 • W okresie 10-ciu dni przed przyjazdem zalecamy wszystkim gościom i osobom z ich najbliższego otoczenia zachowanie profilaktycznej samoizolacji i ograniczenie do minimum wszelkich bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.
 • We wszystkich częściach wspólnych na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zachowania bezpiecznej odległości – 1,5 metra od innych osób. Wyjątkiem są osoby mieszkające wspólnie w pokojach.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 10.00.
 • Przed zameldowaniem musisz umożliwić obsłudze pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Odczyt temperatury jest konieczny do zameldowania.
 • W recepcji wydawane są klucze wraz z kartą meldunkową, którą wypełnisz w pokoju własnym długopisem. Wypełnioną kartę meldunkową oddaj do recepcji. Klucz zwróć dopiero w dniu wyjazdu.
  * W PRZYPADKU GRUP – za zameldowanie odpowiada koordynator grupy, który dostarcza odpowiednio wcześniej wszystkie dane uczestników potrzebne do ich zameldowania. Nie są wypełniane indywidualne karty meldunkowe. Każdy uczestnik musi jednak podpisać zbiorczą listę meldunkową, przygotowaną wcześniej przez koordynatora grupy.

* Koordynator grupy po uzgodnieniu z kierownictwem Ośrodka może wprowadzać dodatkowe procedury bezpieczeństwa odnoszące się do jej członków – m.in. rezerwacja części obiektu na wyłączność dla jednej grupy, ustalenie liczby osób w pokojach (lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

* Koordynator grupy w trakcie całego pobytu odpowiada za monitorowanie stanu zdrowia wszystkich jej członków. Informacje te przekazuje na bieżąco recepcji ośrodka.

 • Stosuj się do wszystkich instrukcji, które obowiązują w poszczególnych strefach Hotelu i przestrzegaj zalecanego dystansu 1,5 metra od innych osób.
 • W hallu recepcyjnym można przebywać wyłącznie w celu dokonania czynności związanych z zameldowaniem, w celu rozliczenia pobytu i załatwienia spraw bieżących dotyczących pobytu.
 • W sprawach bieżących zalecamy telefoniczny kontakt z Recepcją: 33 855 24 14
 • Nie wolno zamawiać do Ośrodka posiłków z zewnątrz.
 • Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie zameldowane osoby.
 • Serwis dla Gości indywidualnych w trakcie pobytu może być wykonany na życzenie Gościa, podczas jego dłuższej nieobecności w pokoju, nie częściej niż raz w tygodniu.
 • Zasady serwisu dla grup będą ustalane indywidualnie z jej koordynatorem.
 • Do odwołania nie realizujemy usług pral
 • Windy są dostępne wyłącznie dla osób niepełnosprawnych lub mających problemy z poruszaniem się.
 • Jeżeli poczujesz u siebie objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, natychmiast zgłoś to TELEFONICZNIE w recepcji i stosuj się do poleceń obsługi Ośrodka.
 • W każdej strefie Ośrodka znajdują się punkty dezynfekcji rąk. W Recepcji można zakupić jednorazową maseczkę ochronną.
 • Wymeldowanie wraz ze zdaniem klucza z pokoju musi nastąpić najpóźniej do godziny 10.00. W przypadku przekroczenia tej godziny zostanie doliczona opłata w wysokości ceny pełnej doby hotelowej według cennika standardowego.
 • Osoby, u których widoczne są objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, nie zostaną zameldowane.
 • Wszystkie instrukcje i zasady bezpieczeństwa są dostępne na naszej stronie internetowej http://startwisla-opp.pl/, w recepcji i przy poszczególnych strefach Hotelu.
 • W przypadku rażącego naruszenia zasad opisanych w niniejszych instrukcjach zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego wymeldowania gościa bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi.

INSTRUKCJA DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z JADALNI

 • Bezwzględnie stosuj się do wyznaczonych godzin spożywania posiłków.
 • Przed wejściem na Jadalnię zdezynfekuj ręce w miejscu do tego wyznaczonym.
 • Wejdź na Jadalnię bocznym wejściem (zgodnie z oznaczeniami na ścianie).
 • Podejdź do punktu wydawania posiłków i odbierz tacę.
 • Po kawę lub herbatę podejdź do strefy napojów gorących z kubkiem, który otrzymasz wraz z posiłkiem.
 • Wyjdź z Jadalni głównym wyjściem.
 • Do odwołania posiłki mogą być spożywane wyłącznie w pokojach hotelowych.
 • Gdy zjesz posiłek, tacę wraz z brudnymi naczyniami odnieś do punktu zwrotu na piętrze.

 

UWAGA! Osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie przenieść posiłku, są proszone o zgłoszenie w recepcji swojego numeru pokoju. Każdy posiłek będzie dostarczony przez obsługę o ustalonej godzinie.

INSTRUKCJA DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 • Bezwzględnie stosuj się do wyznaczonych godzin korzystania z obiektów sportowych.
 • Pamiętaj, że zapotrzebowanie na sprzęt sportowy należy wcześniej zgłosić w recepcji ośrodka (najlepiej telefonicznie).
 • Przygotuj się do treningu już w swoim pokoju (ograniczamy dostępność szatni).
 • Przed wejściem na obiekty zdezynfekuj ręce w miejscu do tego wyznaczonym.
 • Pamiętaj, że maseczkę możesz zdjąć tylko podczas treningu.
 • Jeśli korzystałeś ze sprzętu sportowego, zdezynfekuj go i pozostaw w miejscu wyznaczonym przez obsługę. Sprzęt musi być zdany przed planowaną godziną zakończenia treningu.
 • Po wyjściu z obiektu sportowego zdezynfekuj ręce.

 

INSTRUKCJA DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH  Z  SALI  KONFERENCYJNEJ

 • Przed wejściem na salę konferencyjną zdezynfekuj ręce w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Bezwzględnie stosuj się do wyznaczonych godzin korzystania z sali konferencyjnej.
 • Pamiętaj, że w sali konferencyjnej obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.
 • Zachowuj dystans min. 1,5 metra od innych osób.
 • Po wyjściu zdezynfekuj ręce.

 

INSTRUKCJA DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z ODNOWY BIOLOGICZNEJ

 • Przed wejściem na do gabinetu zdezynfekuj ręce w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Bezwzględnie stosuj się do wyznaczonych godzin korzystania z gabinetu i do poleceń fizjoterapeuty.
 • Po wyjściu zdezynfekuj ręce.