Procedury bezpieczeństwa w O.P.P.

I. Pracownicy Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich i dbałość
o bezpieczeństwo naszych Gości:

Szanowni Państwo. W trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Wszyscy nasi Pracownicy przed rozpoczęciem pracy są poddawani pomiarowi temperatury.
 • W przypadku wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem i podwyższona temperatura ciała, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i nakazuje się im postępowanie zgodne z wytycznymi GIS.
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy, jeśli nastąpi taka konieczność.
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. osłonę ochronną w Recepcji, dostępność żeli dezynfekujących oraz specjalne procedury dezynfekcji przestrzeni wspólnych i pokoi.
 • Wszyscy nasi Pracownicy stosują się do wskazań sanitarnych, polegających na używaniu środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 1,5 metra metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe i stosujemy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem Gość / Pracownik kierowany jest do specjalnie wydzielonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki w oczekiwaniu na dalsze instrukcje służb medycznych.
 • Goście są zobowiązani do stosowania się do instrukcji obowiązujących w poszczególnych strefach.

II. Strefy ogólne

(korytarze, hole, toalety):

 • Strefy ogólne Ośrodka stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników, jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS).
 • Przy wejściach do Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
 • Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi.
 • Powierzchnie dotykowe w strefach ogólnodostępnych (klamki, poręcze, blaty) są regularnie dezynfekowane.
 • Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet ogólnodostępnych na terenie Hotelu.
 • Przy wejściu do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja wind hotelowych, zgodnie z wytycznymi.
 • W strefie wejścia do wind znajdują się żele do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
 • Przyciski na panelu w windzie, jak i przyciski do przywołania windy są regularnie dezynfekowane.
 • Wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe lub zamieszkujących wspólnie w pokoju) Windy są dostępne wyłącznie dla osób niepełnosprawnych lub mających problemy z poruszaniem się.
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza.
 • Prowadzimy rejestr systematyczności i jakości wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji poszczególnych stref.

III. Strefa Recepcji:

 • W Recepcji można zakupić maseczkę ochronną.
 • Przed zameldowaniem Gościa, konieczne jest dokonanie pomiaru temperatury ciała (bezdotykowy termometr). W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu. Procedura może być powtórzona – decyduje pracownik hotelu.
 • W przypadku pojawienia się Gościa w Hotelu z objawami choroby, Hotel zastrzega sobie prawo do niezameldowania z zachowaniem zadatku.
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w Recepcji hotelowej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości.
 • Minimalizujemy czas, jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie.
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych w tym „BLIK”. Nasze terminale płatnicze są regularnie dezynfekowane.
 • Podczas dokonywania obowiązków meldunkowych zalecamy używanie własnych długopisów. Długopisy wydawane z recepcji są każdorazowo dezynfekowane.
 • Klucze są dezynfekowane po wymeldowaniu Gości.
 • W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek.
 • W Recepcji i na stronie internetowej Hotelu dostępna jest informacja o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Hotelu.

IV. Strefa pokoi hotelowych:

 • Sprzątanie pokoi podczas pobytu odbywa się wyłącznie na życzenie, podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju. Nie częściej niż raz w tygodniu w przypadku gości indywidualnych.
 • By usprawnić wietrzenie pokoi, uprasza się o pozostawienie uchylonych okien przez Gości hotelowych.
 • Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
 • Współpracujemy z pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza.

V. Strefa Jadalni:

 • Zapewniliśmy płyn do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do jadalni.
 • Wprowadziliśmy bezpieczne odległości między stolikami / krzesłami w jadalni hotelowej.
 • Każdorazowo dezynfekujemy stoły, krzesła, porcelany, tace itp., sztućce są wyparzane po każdym użyciu.
 • W przerwach pomiędzy posiłkami dodatkowo dezynfekujemy jadalnię, wietrzymy, dezynfekujemy blaty, klamki itp.
 • Oprócz odzieży ochronnej wprowadziliśmy obowiązek noszenia przez pracowników jadalni i kuchni maseczek oraz rękawiczek.
 • Godziny posiłków są ustalane indywidualnie dla każdej grupy/osoby. Obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do ustalonych godzin spożywania posiłków.
 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w strefie jadalni hotelowej poza wyznaczonymi godzinami posiłków.
 • Posiłki wydawane są z wyznaczonego miejsca, jednoporcjowo na tacy wraz z kubkiem i zestawem sztućców.

 

* Do odwołania posiłki można spożywać wyłącznie w pokojach hotelowych.

 

VI. Strefa konferencyjna:

 • Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.
 • Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji.
 • Przed realizacją każdej konferencji nasi pracownicy dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego.
 • Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza.
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, zalecamy ograniczenie ilości osób jednocześnie przebywających w sali konferencyjnej z uwzględnieniem bezpiecznej odległości pomiędzy nimi wynoszącej 1,5 metra.

VII. Odnowa biologiczna:

 • Możliwość korzystania z gabinetu po wcześniejszym ustaleniu godziny.
 • Prowadzimy regularną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, sprzętów po każdym użyciu.
 • Przed wejściem do Gabinetu Goście muszą obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
 • Na zabiegi nieprzyjmowani są goście, którzy są zaziębieni, z kaszlem, (termometry są dostępne w recepcji hotelu).

VIII. Obiekty sportowe:

 • Wewnętrzne obiekty sportowe pozostają do dyspozycji grup sportowych zameldowanych w Hotelu.
 • Wejście na obiekt sportowy odbywa się wyłącznie za zgodą i po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu treningów z kadrą O.P.P.
 • Użytkowanie obiektów sportowych może odbywać się wyłącznie zgodnie z ustalonym harmonogramem wejść przygotowanym przez recepcję Ośrodka.
 • Zapewniliśmy płyn do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu na obiekty sportowe.
 • Wprowadziliśmy regularną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, sprzętów po każdym wejściu.
 • Goście z objawami choroby nie będą wpuszczani na teren obiektów sportowych.

IX. Pracownicy:

 • Bezwzględnie przestrzegana jest praca w maseczkach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częsta dezynfekcja urządzeń, mycie rąk itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 • Pracownicy są przeszkoleni z zachowania szczególnych środków ostrożności według zaleceń GIS i WHO.
 • W przypadku podejrzenia u Pracownika choroby, przełożony jest zobligowany do odsunięcia Pracownika od wykonywania pracy.
 • Zapewniamy Pracownikom środki ochrony osobistej.
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Ograniczamy do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne i stosujemy się do zaleceń zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra.