KONTAKT

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich z siedzibą w Wiśle
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła 33 855 24 14 rezerwacja@osstart.com.pl
biuro@osstart.com.pl
kuchnia@osstart.com.pl
poczta@osstart.com.pl
NIP: 548-267-01-89
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000568997
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN w całości wpłacony
Bank Spółdzielczy
Nr konta: 53 8137 0009 0033 1117 2000 0010