KONTAKT

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich z siedzibą w Wiśle
ul. Olimpijska 1, 43-460 Wisła

33 855 24 14

NIP: 548-267-01-89
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000568997
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN w całości wpłacony

Bank Spółdzielczy
Nr konta: 53 8137 0009 0033 1117 2000 0010
mBank
Nr konta: 17 1140 1049 0000 4473 6700 1001