INSTRUKCJA DLA GOŚCI HOTELOWYCH

 • W okresie 10-ciu dni przed przyjazdem zalecamy wszystkim gościom i osobom z ich najbliższego otoczenia zachowanie profilaktycznej samoizolacji i ograniczenie do minimum wszelkich bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.
 • We wszystkich częściach wspólnych na terenie Ośrodka obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych i zachowania bezpiecznej odległości – 1,5 metra od innych osób. Wyjątkiem są osoby mieszkające wspólnie w pokojach.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00, a kończy o godz. 10.00.
 • Przed zameldowaniem musisz umożliwić obsłudze pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Odczyt temperatury jest konieczny do zameldowania.
 • W recepcji wydawane są klucze wraz z kartą meldunkową, którą wypełnisz w pokoju własnym długopisem. Wypełnioną kartę meldunkową oddaj do recepcji. Klucz zwróć dopiero w dniu wyjazdu.
  W PRZYPADKU GRUP – za zameldowanie odpowiada koordynator grupy, który dostarcza odpowiednio wcześniej wszystkie dane uczestników potrzebne do ich zameldowania. Nie są wypełniane indywidualne karty meldunkowe. Każdy uczestnik musi jednak podpisać zbiorczą listę meldunkową, przygotowaną wcześniej przez koordynatora grupy.

* Koordynator grupy po uzgodnieniu z kierownictwem Ośrodka może wprowadzać dodatkowe procedury bezpieczeństwa odnoszące się do jej członków – m.in. rezerwacja części obiektu na wyłączność dla jednej grupy, ustalenie liczby osób w pokojach (lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

* Koordynator grupy w trakcie całego pobytu odpowiada za monitorowanie stanu zdrowia wszystkich jej członków. Informacje te przekazuje na bieżąco recepcji ośrodka.

 • Stosuj się do wszystkich instrukcji, które obowiązują w poszczególnych strefach Hotelu i przestrzegaj zalecanego dystansu 1,5 metra od innych osób.
 • W hallu recepcyjnym można przebywać wyłącznie w celu dokonania czynności związanych z zameldowaniem, w celu rozliczenia pobytu i załatwienia spraw bieżących dotyczących pobytu.
 • W sprawach bieżących zalecamy telefoniczny kontakt z Recepcją: 33 855 24 14
 • Nie wolno zamawiać do Ośrodka posiłków z zewnątrz.
 • Na terenie Ośrodka mogą przebywać wyłącznie zameldowane osoby.
 • Serwis dla Gości indywidualnych w trakcie pobytu może być wykonany na życzenie Gościa, podczas jego dłuższej nieobecności w pokoju, nie częściej niż raz w tygodniu.
 • Zasady serwisu dla grup będą ustalane indywidualnie z jej koordynatorem.
 • Do odwołania nie realizujemy usług pral
 • Windy są dostępne wyłącznie dla osób niepełnosprawnych lub mających problemy z poruszaniem się.
 • Jeżeli poczujesz u siebie objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, natychmiast zgłoś to TELEFONICZNIE w recepcji i stosuj się do poleceń obsługi Ośrodka.
 • W każdej strefie Ośrodka znajdują się punkty dezynfekcji rąk. W Recepcji można zakupić jednorazową maseczkę ochronną.
 • Wymeldowanie wraz ze zdaniem klucza z pokoju musi nastąpić najpóźniej do godziny 10.00. W przypadku przekroczenia tej godziny zostanie doliczona opłata w wysokości ceny pełnej doby hotelowej według cennika standardowego.
 • Osoby, u których widoczne są objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem, nie zostaną zameldowane.
 • Wszystkie instrukcje i zasady bezpieczeństwa są dostępne na naszej stronie internetowej http://startwisla-opp.pl/, w recepcji i przy poszczególnych strefach Hotelu.
 • W przypadku rażącego naruszenia zasad opisanych w niniejszych instrukcjach zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego wymeldowania gościa bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi.

INSTRUKCJA DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z JADALNI

 • Bezwzględnie stosuj się do wyznaczonych godzin spożywania posiłków.
 • Przed wejściem na Jadalnię zdezynfekuj ręce w miejscu do tego wyznaczonym.
 • Wejdź na Jadalnię bocznym wejściem (zgodnie z oznaczeniami na ścianie).
 • Podejdź do punktu wydawania posiłków i odbierz tacę.
 • Po kawę lub herbatę podejdź do strefy napojów gorących z kubkiem, który otrzymasz wraz z posiłkiem.
 • Wyjdź z Jadalni głównym wyjściem.
 • Do odwołania posiłki mogą być spożywane wyłącznie w pokojach hotelowych.
 • Gdy zjesz posiłek, tacę wraz z brudnymi naczyniami odnieś do punktu zwrotu na piętrze.

 

UWAGA! Osoby niepełnosprawne, które nie są w stanie przenieść posiłku, są proszone o zgłoszenie w recepcji swojego numeru pokoju. Każdy posiłek będzie dostarczony przez obsługę o ustalonej godzinie.

INSTRUKCJA DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

 • Bezwzględnie stosuj się do wyznaczonych godzin korzystania z obiektów sportowych.
 • Pamiętaj, że zapotrzebowanie na sprzęt sportowy należy wcześniej zgłosić w recepcji ośrodka (najlepiej telefonicznie).
 • Przygotuj się do treningu już w swoim pokoju (ograniczamy dostępność szatni).
 • Przed wejściem na obiekty zdezynfekuj ręce w miejscu do tego wyznaczonym.
 • Pamiętaj, że maseczkę możesz zdjąć tylko podczas treningu.
 • Jeśli korzystałeś ze sprzętu sportowego, zdezynfekuj go i pozostaw w miejscu wyznaczonym przez obsługę. Sprzęt musi być zdany przed planowaną godziną zakończenia treningu.
 • Po wyjściu z obiektu sportowego zdezynfekuj ręce.

 

INSTRUKCJA DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH  Z  SALI  KONFERENCYJNEJ

 • Przed wejściem na salę konferencyjną zdezynfekuj ręce w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Bezwzględnie stosuj się do wyznaczonych godzin korzystania z sali konferencyjnej.
 • Pamiętaj, że w sali konferencyjnej obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych.
 • Zachowuj dystans min. 1,5 metra od innych osób.
 • Po wyjściu zdezynfekuj ręce.

 

INSTRUKCJA DLA GOŚCI KORZYSTAJĄCYCH Z ODNOWY BIOLOGICZNEJ

 • Przed wejściem na do gabinetu zdezynfekuj ręce w miejscu do tego przeznaczonym.
 • Bezwzględnie stosuj się do wyznaczonych godzin korzystania z gabinetu i do poleceń fizjoterapeuty.
 • Po wyjściu zdezynfekuj ręce.

I. Pracownicy Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich i dbałość
o bezpieczeństwo naszych Gości:

Szanowni Państwo. W trosce o najwyższą dbałość w zakresie bezpieczeństwa Gości i naszych Pracowników zobligowaliśmy się do postępowania zgodnie z poniższymi zasadami:

 • Wszyscy nasi Pracownicy przed rozpoczęciem pracy są poddawani pomiarowi temperatury.
 • W przypadku wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem i podwyższona temperatura ciała, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i nakazuje się im postępowanie zgodne z wytycznymi GIS.
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy, jeśli nastąpi taka konieczność.
 • Realizujemy politykę bezpieczeństwa. W trosce o zdrowie nas wszystkich zobligowaliśmy naszych Pracowników do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki i rękawiczki. Zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy. Wdrożyliśmy wiele rozwiązań związanych z bezpieczeństwem dla naszych Gości, m.in. osłonę ochronną w Recepcji, dostępność żeli dezynfekujących oraz specjalne procedury dezynfekcji przestrzeni wspólnych i pokoi.
 • Wszyscy nasi Pracownicy stosują się do wskazań sanitarnych, polegających na używaniu środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 • Zastosowaliśmy zasadę zachowania minimalnej odległości 1,5 metra metrów pomiędzy Pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe i stosujemy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.
 • Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie przestrzeni hotelowych.
 • W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem Gość / Pracownik kierowany jest do specjalnie wydzielonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki w oczekiwaniu na dalsze instrukcje służb medycznych.
 • Goście są zobowiązani do stosowania się do instrukcji obowiązujących w poszczególnych strefach.

II. Strefy ogólne

(korytarze, hole, toalety):

 • Strefy ogólne Ośrodka stanowią ogólnodostępną przestrzeń publiczną, w której obowiązuje bezwzględny nakaz poruszania się w maseczkach zarówno przez Pracowników, jak i Gości Hotelowych (zgodnie z wytycznymi GIS).
 • Przy wejściach do Hotelu znajdują się żele do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
 • Dezynfekcja holi i korytarzy odbywa się przy użyciu atestowanych środków i narzędzi.
 • Powierzchnie dotykowe w strefach ogólnodostępnych (klamki, poręcze, blaty) są regularnie dezynfekowane.
 • Prowadzona jest dokładna i regularna dezynfekcja toalet ogólnodostępnych na terenie Hotelu.
 • Przy wejściu do toalet znajdują się żele do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
 • Prowadzona jest regularna dezynfekcja wind hotelowych, zgodnie z wytycznymi.
 • W strefie wejścia do wind znajdują się żele do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją wykonania skutecznej dezynfekcji rąk.
 • Przyciski na panelu w windzie, jak i przyciski do przywołania windy są regularnie dezynfekowane.
 • Wprowadzono zalecenie poruszania się windą przez maksymalnie 2 osoby przy zachowaniu bezpiecznej odległości (nie dotyczy osób stanowiących jedno gospodarstwo domowe lub zamieszkujących wspólnie w pokoju) Windy są dostępne wyłącznie dla osób niepełnosprawnych lub mających problemy z poruszaniem się.
 • Wietrzymy regularnie pomieszczenia przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszego obiegu świeżego powietrza.
 • Prowadzimy rejestr systematyczności i jakości wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji poszczególnych stref.

III. Strefa Recepcji:

 • W Recepcji można zakupić maseczkę ochronną.
 • Przed zameldowaniem Gościa, konieczne jest dokonanie pomiaru temperatury ciała (bezdotykowy termometr). W przypadku stanu podgorączkowego i objawów chorobowych recepcja uniemożliwia przyjęcie Gościa do hotelu. Procedura może być powtórzona – decyduje pracownik hotelu.
 • W przypadku pojawienia się Gościa w Hotelu z objawami choroby, Hotel zastrzega sobie prawo do niezameldowania z zachowaniem zadatku.
 • W widocznym i łatwo dostępnym miejscu w Recepcji hotelowej zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla Gości.
 • Minimalizujemy czas, jaki jest konieczny do realizacji procedury meldunku w Recepcji, do jak najkrótszej obecności naszych Gości w tej strefie.
 • Preferowane jest realizowanie płatności bezgotówkowych w tym „BLIK”. Nasze terminale płatnicze są regularnie dezynfekowane.
 • Podczas dokonywania obowiązków meldunkowych zalecamy używanie własnych długopisów. Długopisy wydawane z recepcji są każdorazowo dezynfekowane.
 • Klucze są dezynfekowane po wymeldowaniu Gości.
 • W Recepcji dostępne są numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek.
 • W Recepcji i na stronie internetowej Hotelu dostępna jest informacja o procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w Hotelu.

IV. Strefa pokoi hotelowych:

 • Sprzątanie pokoi podczas pobytu odbywa się wyłącznie na życzenie, podczas dłuższej nieobecności Gościa w pokoju. Nie częściej niż raz w tygodniu w przypadku gości indywidualnych.
 • By usprawnić wietrzenie pokoi, uprasza się o pozostawienie uchylonych okien przez Gości hotelowych.
 • Proces starannego odkażania pokoi jest realizowany przy użyciu tylko certyfikowanych środków czystości i atestowanych narzędzi;
 • Współpracujemy z pralnią, której proces prania ręczników i pościeli posiada certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. Proces prania w całości odbywa się w temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza.

V. Strefa Jadalni:

 • Zapewniliśmy płyn do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu do jadalni.
 • Wprowadziliśmy bezpieczne odległości między stolikami / krzesłami w jadalni hotelowej.
 • Każdorazowo dezynfekujemy stoły, krzesła, porcelany, tace itp., sztućce są wyparzane po każdym użyciu.
 • W przerwach pomiędzy posiłkami dodatkowo dezynfekujemy jadalnię, wietrzymy, dezynfekujemy blaty, klamki itp.
 • Oprócz odzieży ochronnej wprowadziliśmy obowiązek noszenia przez pracowników jadalni i kuchni maseczek oraz rękawiczek.
 • Godziny posiłków są ustalane indywidualnie dla każdej grupy/osoby. Obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania się do ustalonych godzin spożywania posiłków.
 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w strefie jadalni hotelowej poza wyznaczonymi godzinami posiłków.
 • Posiłki wydawane są z wyznaczonego miejsca, jednoporcjowo na tacy wraz z kubkiem i zestawem sztućców.

 

* Do odwołania posiłki można spożywać wyłącznie w pokojach hotelowych.

 

VI. Strefa konferencyjna:

 • Sale konferencyjne są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejsca-noclegowe.
 • Przy wejściu do Sal konferencyjnych zapewniono dostępność żeli do dezynfekcji rąk dla uczestników konferencji.
 • Przed realizacją każdej konferencji nasi pracownicy dezynfekują w sali stoły, krzesła, pilot do TV, pilot do rzutnika, flipchart, markery, wieszaki oraz inne detale wyposażenia konferencyjnego.
 • Przed konferencją oraz po jej zakończeniu dokonujemy wietrzenia sal konferencyjnych w celu zapewnienia w nich właściwego obiegu świeżego powietrza.
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestników konferencji, zalecamy ograniczenie ilości osób jednocześnie przebywających w sali konferencyjnej z uwzględnieniem bezpiecznej odległości pomiędzy nimi wynoszącej 1,5 metra.

VII. Odnowa biologiczna:

 • Możliwość korzystania z gabinetu po wcześniejszym ustaleniu godziny.
 • Prowadzimy regularną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, sprzętów po każdym użyciu.
 • Przed wejściem do Gabinetu Goście muszą obowiązkowo zdezynfekować dłonie.
 • Na zabiegi nieprzyjmowani są goście, którzy są zaziębieni, z kaszlem, (termometry są dostępne w recepcji hotelu).

VIII. Obiekty sportowe:

 • Wewnętrzne obiekty sportowe pozostają do dyspozycji grup sportowych zameldowanych w Hotelu.
 • Wejście na obiekt sportowy odbywa się wyłącznie za zgodą i po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu treningów z kadrą O.P.P.
 • Użytkowanie obiektów sportowych może odbywać się wyłącznie zgodnie z ustalonym harmonogramem wejść przygotowanym przez recepcję Ośrodka.
 • Zapewniliśmy płyn do dezynfekcji rąk dla Gości przy wejściu na obiekty sportowe.
 • Wprowadziliśmy regularną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, sprzętów po każdym wejściu.
 • Goście z objawami choroby nie będą wpuszczani na teren obiektów sportowych.

IX. Pracownicy:

 • Bezwzględnie przestrzegana jest praca w maseczkach, rękawiczkach, odzieży ochronnej, częsta dezynfekcja urządzeń, mycie rąk itp. przez wszystkich pracowników znajdujących się w przestrzeni, w której może nastąpić kontakt z Gośćmi.
 • Pracownicy są przeszkoleni z zachowania szczególnych środków ostrożności według zaleceń GIS i WHO.
 • W przypadku podejrzenia u Pracownika choroby, przełożony jest zobligowany do odsunięcia Pracownika od wykonywania pracy.
 • Zapewniamy Pracownikom środki ochrony osobistej.
 • Wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję przestrzeni wspólnych pracowników – szatni, kuchni, pomieszczeń socjalnych oraz magazynów.
 • Ograniczamy do niezbędnego minimum spotkania i narady wewnętrzne i stosujemy się do zaleceń zachowania dystansu społecznego min. 1,5 metra.